کانون های فرهنگی

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان با هدف زمینه‌سازی رشد خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، سامان‌دهی خواسته‌ها و تلاش‌های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان، حمایت و هدایت این گروه از فعالیت‌ها برای نیل به ارزش‌های متعالی اسلامی-ایرانی و به منظور تأکید بر هویت ملی، اسلامی و دانشگاهی، ارتقای سطح همکاری جمعی و تعمیق فرهنگ مشارکت در زمینه‌های دینی، ادبی، هنری، فعالیت‌های داوطلبانه و محیط زیست در دانشگاه تهران فعالیت می‌کنند. هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند بر حسب علاقمندی حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شده و فعالیت کند.

 


جستجو در عنوان :
تعداد صفحات : 5
صفحه ی جاری : 1

کانون های فرهنگی فعال

 عنوان کانون : کانون موسیقی دانشجویان پردیس علوم ( اعضا : 40 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان کانون : کانون ادبی دانشجویان پردیس فارابی ( اعضا : 26 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (1 مورد)

 عنوان کانون : کانون نمایش باشگاه دانشجویان  ( اعضا : 71 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (2 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان کانون : کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس ابوریحان ( اعضا : 22 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)