خبرهای کانون  (کانون مطالعات فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه دانشجویان)کانون وحدت باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، مسابقه کتابخوانی «کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم» را برگزار می‌کند.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، کتاب «کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم...

 تاریخ ثبت : 1399/08/08