خبرهای کانون  (انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران )کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه موفق به برگزاری 9 برنامه شدند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران برای بروز خلاقیت‌ها و توا...

 تاریخ ثبت : 1400/02/30


جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران با حضور اعضا برگزار شد. جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور دکتر...

 تاریخ ثبت : 1400/02/21


جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در این جلسه که روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت 17:30 تا 19 در سامانه vroom.ut.ac.ir/cu...

 تاریخ ثبت : 1400/02/11


کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران  در سال 1399 حتی با وجود محدویت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و فضای مجازی فعالیت‌های ارزشمندی را انجام دادند. به گزارش ...

 تاریخ ثبت : 1399/12/26


کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران فعالیت‌هایی را در بهمن ماه انجام داده‌اند که در این گزارش مشاهده می‌کنید. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی...

 تاریخ ثبت : 1399/12/01


به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران علیرغم ایام امتحانات، فعالیت‌های متعددی را در دی ماه به‌صورت غیر حضوری و با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات ان...

 تاریخ ثبت : 1399/11/04