خبرهای انجمن  (انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران)برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد(دلتا) از سوی دبیرخانه انجمن علمی دانشجویی ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران اعلام شد.   به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ برگز...

 تاریخ ثبت : 1400/03/19


فرصت شرکت در هفتمین دوره‏ مسابقه سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) با هدف ترویج علم و ایده‌های نو، آشنایی عموم جامعه با علم و فناوری و تقویت هر چه بیشتر ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه تمدید شد. به گزارش اداره کل فرهنگی ...

 تاریخ ثبت : 1400/02/14


هفتمین دوره‏ مسابقه سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) با هدف ترویج علم و ایده‌های نو، آشنایی عموم جامعه با علم و فناوری و تقویت هر چه بیشتر ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و ا...

 تاریخ ثبت : 1400/01/22


برگزیدگان ششمین دوره مسابقات سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد دلتا مشخص شدند اسامی برگزیدگان ششمین دوره مسابقات سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) از سوی دبیرخانه انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران اع...

 تاریخ ثبت : 1399/12/27


ششمین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) توسط انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ششمین دوره‏ سخنرانی&...

 تاریخ ثبت : 1399/11/07


سرمای زمستان بر بدن انجمن‌های علمی دانشجوی اثرگذار نیست و قرار است آن‌ها هفته آغازین زمستان را با برنامه‌های متعدد شروع کنند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ جلسه وبیناری فعالان انجمن‌های علمی ...

 تاریخ ثبت : 1399/09/27


 دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران گفت: انجمنی را می‌توان انجمن فعال نامید که بتواند در اکثر حوزه‌ها فعال باشد و با تقسیم‌بندی کار در واحدهای زیر مجموعه و گروه‌های تیمی در فضای علمی، فعالیت‌های مفیدی ر...

 تاریخ ثبت : 1399/08/18


جشنوار‏ه‏ درون دانشگاهی حرکت رویدادی علمی برای ارائه فعالیت‌ها و دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در آذر ماه 1399 در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جشنوار‏ه‏ درون...

 تاریخ ثبت : 1399/08/11