خبرهای کانون  (کانون نمایش باشگاه دانشجویان )کانون نمایش باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران کارگاه آنلاین «چگونه از اسطوره‌ها در نمایشنامه‌نویسی بهره ببریم؟» را برگزار می‌کند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون نمایش باشگاه دانشجویان دانشگاه ته...

 تاریخ ثبت : 1399/12/19