خبرهای انجمن  (انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی پردیس فارابی)دو دانشجوی دانشگاه تهران توانستند در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت عضو شوند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مهدی هوشمند، دبیر انجمن علمی دانشجویی کسب ‌و کارهای مدیریت و مجتبی رحیمی، دبیر انجمن ...

 تاریخ ثبت : 1399/12/21