خبرهای تشکلمراسم تودیع و معارفه دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های تهران علوم پزشکی تهران و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران روز دوشنبه 13 مهر ماه برگزار شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم تو...


میزگرد بررسی چالش های علوم پایه در دانشگاه تهران توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور دگتر وحید نیکنام، رئیس پردیس علوم دانشگاه، دکتر فرنوش فریدبد، دکتر مهدی رضا درویش زاده و دکتر احسان عارفیان، سه شنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ در تالار دهش پور ب...

  تشکل (بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)
  تاریخ ثبت : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸