خبرهای تشکل اسلامی

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 2
صفحه ی جاری : 1

تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در شهریور ماه موفق به اجرای 53 فعالیت شدند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در شهریور ماه موفق به اجرای 53 فعالیت شدند. در این گزارش ...

  تاریخ ثبت : 1400/07/01


تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در مرداد ماه توانستند 42  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل های اسلامی دانشگاه تهران در مرداد  ماه توانستند 42  فعالیت را اجرا کنند...

  تاریخ ثبت : 1400/06/02


تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه سال توانستند 32  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تیر ماه توانستند 32 ف...

  تاریخ ثبت : 1400/05/03


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در خرداد ماه توانستند 96  فعالیت را اجرا کنند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران توانستند 96 فعالیت را در خرداد ماه اجرا کنند. ...

  تاریخ ثبت : 1400/04/01


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در ایام انتخابات، 92 فعالیت را برگزار کردند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در خرداد ماه سال جاری با تلاش و همت خود توانستند 92&n...

  تاریخ ثبت : 1400/03/28


جلسه فوق العاده شورای معین هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران به منظور بررسی و صدور مجوز فعالیت‌های درخواستی تشکل‌های اسلامی برگزار شد.   به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهرا...

  تاریخ ثبت : 1400/03/17


جلسه شورای معین هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران به منظور بررسی و صدور مجوز فعالیت‌های درخواستی تشکل‌های اسلامی برگزار شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه شورای معین هیئت نظارت بر تشک...

  تاریخ ثبت : 1400/03/11


تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه توانستند 80  برنامه را اجرا کنند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه توانستند 80  برنامه را اجرا کنند. در این گزارش ...

  تاریخ ثبت : 1400/03/01


نشست هم اندیشی دبیران تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران با دکتر محمدعلی زارع چاهوکی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشست هم‌اندیشی دبیران تشکل‌های ...

  تاریخ ثبت : 1400/02/27


جلسه شورای معین هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران به منظور بررسی و صدور مجوز فعالیت‌های درخواستی تشکل‌های اسلامی برگزار شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه شورای معین هیا...

  تاریخ ثبت : 1400/02/23