خبرهای انجمن علمی دانشجویی

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 3
صفحه ی جاری : 1

انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران به مناسبت هفته جهانی نجوم، مجموعه رویدادهای رصد آسمان و آزمایش‌های علمی را برگزار می‌کند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی د...

  تاریخ ثبت : 1401/02/21


 انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در اسفند ماه موفق به برگزاری 125 برنامه شدند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در اسفند ماه، 125 دوره ...

  تاریخ ثبت : 1401/02/04


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در بهمن ماه موفق به برگزاری ۱۰۳ دوره آموزشی و کارگاه شدند. ‌به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در بهمن ما...

  تاریخ ثبت : 1400/11/30


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در دی‌ماه 97 عنوان فعالیت را اجرا کردند.  به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در دی‌ماه 97 عنوان...

  تاریخ ثبت : 1400/11/02


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در آذر ماه موفق به برگزاری ۸۵ فعالیت شدند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران ۸۵ فعالیت را در آذر ماه برگزار ک...

  تاریخ ثبت : 1400/10/02


به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در آبان ماه، 62 عنوان فعالیت را انجام دادند. در این گزارش فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران را مش...

  تاریخ ثبت : 1400/09/02


 51 برنامه توسط انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در مهرماه برگزار شده است. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در مهرماه، 51 دوره آموزشی و ...

  تاریخ ثبت : 1400/07/30


مهلت ارسال اثر به مرحله اول هشتمین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) تمدید شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مهلت ارسال فایل صوتی 3 دقیقه‌ای آثار به مرحله اول هشتم...

  تاریخ ثبت : 1400/07/23


 انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در تیر ماه، 31 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در تیر ماه، 31 دوره آموزشی...

  تاریخ ثبت : 1400/05/03


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه، 81 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه، 81 دوره آموزشی و...

  تاریخ ثبت : 1400/03/31