خبرهای انجمن علمی دانشجویی

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 3
صفحه ی جاری : 1

 انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 75 دوره آموزشی و کارگاه در شهریور ماه برگزار کردند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 75 دوره آموزشی و ...

  تاریخ ثبت : 1400/07/02


 انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در مرداد ماه، 96 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در مرداد ماه، 96 دوره آم...

  تاریخ ثبت : 1400/06/01


 انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در تیر ماه، 31 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در تیر ماه، 31 دوره آموزشی...

  تاریخ ثبت : 1400/05/03


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه، 81 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در خرداد ماه، 81 دوره آموزشی و...

  تاریخ ثبت : 1400/03/31


برگزیدگان دوره‌های دوازدهم و سیزدهم جشنواره ملی حرکت امروز بیست و دوم خرداد ماه با حضور رئیس دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.  به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دان...

  تاریخ ثبت : 1400/03/23


برگزیدگان هفتمین دوره مسابقات سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد(دلتا) از سوی دبیرخانه انجمن علمی دانشجویی ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران اعلام شد.   به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ برگز...

  تاریخ ثبت : 1400/03/19


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه موفق به برگزاری 88 برنامه شدند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه، 88 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. در ا...

  تاریخ ثبت : 1400/02/30


فرصت شرکت در هفتمین دوره‏ مسابقه سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) با هدف ترویج علم و ایده‌های نو، آشنایی عموم جامعه با علم و فناوری و تقویت هر چه بیشتر ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه تمدید شد. به گزارش اداره کل فرهنگی ...

  تاریخ ثبت : 1400/02/14


انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در فروردین ماه در حالی که با تعطیلات آغاز سال نو مواجه‌ بودند، توانستند 34 دوره آموزشی و کارگاه برگزار کردند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگا...

  تاریخ ثبت : 1400/02/03


هفتمین دوره‏ مسابقه سخنرانی‌های ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) با هدف ترویج علم و ایده‌های نو، آشنایی عموم جامعه با علم و فناوری و تقویت هر چه بیشتر ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه برگزار می‌شود. به گزارش اداره کل فرهنگی و ا...

  تاریخ ثبت : 1400/01/22