خبرهای کانونکانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران فعالیت خود را به صورت مجازی دنبال می‌کند. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه سلسله جلسات دوشنبه‌های داستانی، فعالیت...

  کانون (کانون ادبی باشگاه دانشجویان)
  تاریخ ثبت : ۲۸ خرداد ۱۳۹۹