خبرهای کانون فرهنگی

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 5
صفحه ی جاری : 1

کانون قرآن و عترت باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نشست‌های هفتگی روح و ریحان با نگاهی به سوره‌های قرآن برگزار می‌شود.   به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون قرآن و ...

  تاریخ ثبت : 1401/02/21


دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران از مراحل پایانی اجرای طرح سهم تو از ماه خدا، توسط کانون نیکوکاری والعصر بازدید کرد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ طرح سهم تو از ماه خدا جهت حم...

  تاریخ ثبت : 1401/02/21


کانون نیکوکاری والعصر به مناسبت ماه مبارک رمضان در روز یکشنبه ۱۱ اردیبشهت ماه به بسته‌های ارزاق تهیه شده را توزیع می‌کند.   به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کان...

  تاریخ ثبت : 1401/02/05


کانون دانشجویی والعصر دانشگاه تهران با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه تهران حدود 650 پرس غذا در گرمخانه‌ها و مراکز رسیدگی به مردان و زنان بی­خانمان در ماه مبارک رمضان توزیع کرد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت ف...

  تاریخ ثبت : 1401/01/23


کانون‌­های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در اسفند ماه توانستند برنامه‌هایی را برگزار کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتم...

  تاریخ ثبت : 1401/01/22


کانون‌­های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در بهمن ماه توانستند برنامه‌هایی را برگزار کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتما...

  تاریخ ثبت : 1400/11/30


طرح دوازدهم‌های نیکی همزمان با آغاز دهه‌ مبارک فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران اجرا شد.   به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ طرح دوازدهم‌های نیکی همزمان با آغاز دهه...

  تاریخ ثبت : 1400/11/13


کانون‌­های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در دی ماه برنامه‌هایی را برگزار کردند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی ...

  تاریخ ثبت : 1400/11/02


کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران توانستند 10 برنامه را در آذر ماه برگزار کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دان...

  تاریخ ثبت : 1400/10/02


کانون‌­های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران توانستند 9 برنامه را در آبان ماه برگزار کنند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دین...

  تاریخ ثبت : 1400/09/01