خبرهای نشریات

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 11
صفحه ی جاری : 1

نشریه علمی دانشجویی «نوروساینس» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای نوروساینس پردیس البرز» دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛...

  تاریخ ثبت : 1400/07/23


نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی» دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ننشریه ع...

  تاریخ ثبت : 1400/07/23


نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هنرهای زیبا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر» دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛  نشریه علمی...

  تاریخ ثبت : 1400/07/22


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز شنبه ۱۷ مهرماه به صورت برخط برگزار شد. به گزارش امور سامانه ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز شنبه ۱۷ مهرماه با حضو...

  تاریخ ثبت : 1400/07/18


نشریه علمی دانشجویی «صفر و یک» به صاحب امتیازی «انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی» دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه...

  تاریخ ثبت : 1400/07/14


نشریه علمی دانشجویی «پژوهش در تاریخ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «پژوهش در تاریخ&raq...

  تاریخ ثبت : 1400/07/11


شماره دهم نشریه علمی دانشجویی (حرفه‌ای) «جوانه» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی» دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه ها و روابط عمومی معاونت ...

  تاریخ ثبت : 1400/07/08


نشریه علمی دانشجویی «بوم کره» ویژه فناوری و محیط زیست منتشر شد. به گزارش امور سامانه ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «بوم کره» ویژه فناوری و محیط زیست به صاحب امتیازی «ا...

  تاریخ ثبت : 1400/07/07


فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در شهریورماه موفق به انتشار الکترونیک 17 نشریه شدند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ 17 نشریه با همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات، در شهریورماه به‌...

  تاریخ ثبت : 1400/07/03


نشریه علمی دانشجویی «ساعی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «ساعی» ...

  تاریخ ثبت : 1400/07/03