خبرهای نشریهشماره جدید نشریه دانشجویی «چرخه»  به صاحب امتیازی محمدامین عبیدی قمی منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه دانشجویی «چرخه»  به صاحب امتیازی محمدامین عبیدی قمی منتشر شد. ...

  (نشریات)
  تاریخ ثبت : 1399/08/03


شماره جدید نشریه علمی دانشجویی سیمرغ فنی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی دانشجویی سیمرغ فنی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی منتشر ...

  (نشریات)
  تاریخ ثبت : 1399/07/22


نشریه علمی دانشجویی «پژوهش در تاریخ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «پژوهش در تاریخ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دان...

  (نشریات)
  تاریخ ثبت : 1399/07/22


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز یکشنبه 11 مهر ماه برگزار شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز یکشنبه 11 مهر ماه برگزار شد. در این جلسه با در خو...

  (نشریات)
  تاریخ ثبت : 1399/07/15


شماره جدید نشریه انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران با عنوان «باستان پژوه» منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران با عنوان «ب...

  (نشریات)
  تاریخ ثبت : 1399/07/14


شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ته...

  (نشریات)
  تاریخ ثبت : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹