خبرهای نشریات

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 13
صفحه ی جاری : 1

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و هیئت نظارت برگزار شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه ت...

  تاریخ ثبت : 1401/02/19


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و هیئت نظارت برگزار شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانش...

  تاریخ ثبت : 1400/12/22


فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در دی ماه موفق به انتشار ۱۶ شماره نشریه دانشجویی شدند. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ۱۶ شماره نشریه با همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات در بهمن...

  تاریخ ثبت : 1400/12/04


نشریه علمی ترویجی (حرفه‌ای) آبخوان با محوریت آب و عدالت اجتماعی منتشر شد.   به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره سوم دوره 13 نشریه علمی ترویجی (حرفه‌ای) آبخوان با محوریت آب ...

  تاریخ ثبت : 1400/11/13


فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در دی ماه موفق به انتشار 11 شماره نشریه دانشجویی شدند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در دی ماه به‌صورت الکترونیکی موفق به انتشا...

  تاریخ ثبت : 1400/11/03


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران امروز شنبه 18 دی ماه برگزار شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران امروز شنبه 18 دی ماه با حضور دک...

  تاریخ ثبت : 1400/10/18


کارگاه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران ویژه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کارگاه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران ویژه دانشجویان دانشگاه تهران در قالب چ...

  تاریخ ثبت : 1400/10/13


نشریه علمی دانشجویی «ساعی» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران» منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی &laqu...

  تاریخ ثبت : 1400/10/06


۲۳ نشریه به همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات، در آذر ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شد. به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ۲۳ نشریه به همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نش...

  تاریخ ثبت : 1400/10/02


نشریه علمی دانشجویی «میم» به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش امور سامانه ها روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «میم» به صاحب ام...

  تاریخ ثبت : 1400/09/28