خبرهای نشریات

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 7
صفحه ی جاری : 1

نشریه علمی دانشجویی بوم کره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی بوم کره (ویژه محیط زیست ساحلی) به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیس...

  تاریخ ثبت : 1400/02/14


نشریه علمی دانشجویی دیده‌بان به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، نشریه علمی دانشجویی دیده‌بان به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشج...

  تاریخ ثبت : 1400/02/09


نشریه علمی دانشجویی «صفر و یک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «صفر و یک»  به صاحب امتی...

  تاریخ ثبت : 1400/02/06


نشریه علمی دانشجویی «ایران‌شناسی» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی دانشجویی ایران‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «ایران‌شناسی» به صاحب&z...

  تاریخ ثبت : 1400/02/06


نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انج...

  تاریخ ثبت : 1400/02/06


نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن ...

  تاریخ ثبت : 1400/02/05


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کمیته برگزار شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه با حضور اعضای کمیته برگزار شد...

  تاریخ ثبت : 1400/02/05


نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اکوه...

  تاریخ ثبت : 1400/02/03


با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 17 نشریه در فروردین ماه سال 1400 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 17 نشریه در فروردین ماه به‌صورت الکترونیکی من...

  تاریخ ثبت : 1400/02/01


نشریه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی انجمن علم...

  تاریخ ثبت : 1400/01/31