خبرهای نشریات

جستجو در عنوان یا متن خبر :تعداد صفحات : 8
صفحه ی جاری : 1

فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در تیر ماه موفق به انتشار 10 نشریه شدند. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ 10 نشریه با همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات، در تیر ماه به‌صورت الکترونیک...

  تاریخ ثبت : 1400/05/03


نشریه علمی دانشجویی آبخوان با محوریت آب و جامعه منتشر شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره اول دوره 13 نشریه علمی دانشجویی آبخوان با محوریت آب و جامعه صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی...

  تاریخ ثبت : 1400/04/15


نشریه علمی دانشجویی آبخوان با محوریت آب و جامعه منتشر شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره اول دوره 13 نشریه علمی دانشجویی آبخوان با محوریت آب و جامعه صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی...

  تاریخ ثبت : 1400/04/15


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران روز شنبه 5 تیرماه به صورت برخط برگزار شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ صد و چهل و هشتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران روز شنبه 5 تیرماه به صورت بر...

  تاریخ ثبت : 1400/04/07


نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هنرهای زیبا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هن...

  تاریخ ثبت : 1400/04/05


نشریه علمی دانشجویی «زیست سپهر» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست منتشر شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «زیست سپهر» به صاحب امتیازی انجمن عل...

  تاریخ ثبت : 1400/04/05


نشریه علمی دانشجویی ساعی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی ساعی ویژه نامه استاد فقید زند...

  تاریخ ثبت : 1400/04/05


با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 16 نشریه علمی دانشجویی در خرداد ماه بصورت الکترونیکی منتشر شد. به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ با همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، 16 نشریه علمی دانشجویی در خرد...

  تاریخ ثبت : 1400/03/31


نشریه علمی و دانشجویی مراقبت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.   به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی و دانشجویی مراقبت به صاحب امتیازی...

  تاریخ ثبت : 1400/03/27


  جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، روز شنبه 1 خرداد ماه برگزار شد.   به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، روز شنبه اول خرداد ماه با حضور اعضا برگزا...

  تاریخ ثبت : 1400/03/03