مشخصات کانون

  کانون (کانون مطالعات فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه دانشجویان)عنوان کانون :
کانون مطالعات فرهنگی اجتماعی وحدت باشگاه دانشجویان

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
29 نفر

نام دبیر :
سيدپارسا برقعي

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد