مشخصات کانون

  کانون (کانون موسیقی باشگاه دانشجویان)عنوان کانون :
کانون موسیقی باشگاه دانشجویان

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
46 نفر

نام دبیر :
سامان محمدطاهري

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد