مشخصات کانون

  کانون (کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان کانون :
کانون کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
27 نفر

نام دبیر :
عرفان دهقان بنادكي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد