مشخصات کانون

  کانون (کانون هلال احمر دانشجویان پردیس فارابی)عنوان کانون :
کانون هلال احمر دانشجویان پردیس فارابی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
19 نفر

نام دبیر :
مجتبي كرمي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد