مشخصات کانون

  کانون (کانون ادبی دانشجویان پردیس فارابی)عنوان کانون :
کانون ادبی دانشجویان پردیس فارابی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
26 نفر

نام دبیر :
سيدمحمدحسين سيدميرزائي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد