مشخصات کانون

  کانون (کانون قرآن و عترت دانشجویان دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی)عنوان کانون :
کانون قرآن و عترت دانشجویان دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
20 نفر

نام دبیر :
مهدي رسول نژاد

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد