مشخصات کانون

  کانون (کانون گویندگی آواج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان کانون :
کانون گویندگی آواج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
32 نفر

نام دبیر :
---

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :