مشخصات کانون

  کانون (کانون فرهنگی و اجتماعی وارث دانشجویان پردیس دانشکده های فنی)عنوان کانون :
کانون فرهنگی و اجتماعی وارث دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
21 نفر

نام دبیر :
---

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :