مشخصات کانون

  کانون (انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران )عنوان کانون :
انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
36 نفر

نام دبیر :
---

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :