مشخصات تشکل

  تشکل (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)عنوان تشکل :
جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
0 نفر

نام دبیر :
طاها دولت آبادي

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :