مشخصات تشکل

  تشکل (جامعه اسلامی دانشجویان پردیس فارابی)



عنوان تشکل :
جامعه اسلامی دانشجویان پردیس فارابی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
0 نفر

نام دبیر :
حديثه سلماني

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 





رهگیری پیام :