مشخصات کانون

  کانون (کانون خیریه بادبادک دانشجویان پردیس هنرهای زیبا)عنوان کانون :
کانون خیریه بادبادک دانشجویان پردیس هنرهای زیبا

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
16 نفر

نام دبیر :
فاطمه نوروزيان

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :