مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
1352 نفر

نام دبیر :
محمدعلي زندي نظامي

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :