مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
21 نفر

نام دبیر :
اميرمحمد طاهري فرد

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :