مشخصات کانون

  کانون (کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان)عنوان کانون :
کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
24 نفر

نام دبیر :
فاطمه فضل كاظمي

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :