مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک پردیس دانشکده‌های فنی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک پردیس دانشکده‌های فنی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
57 نفر

نام دبیر :
اميرحسين چاهه

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :