مشخصات کانون

  کانون (کانون قرآن عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)عنوان کانون :
کانون قرآن عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
25 نفر

نام دبیر :
زينب صبح طلب

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :