مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی پردیس فارابی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی پردیس فارابی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
30 نفر

نام دبیر :
مجتبي رحيمي

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :