مشخصات تشکل

  تشکل (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد)عنوان تشکل :
جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
3 نفر

نام دبیر :
محمدمهدي حسني

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :