مشخصات تشکل

  تشکل (جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی)عنوان تشکل :
جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
11 نفر

نام دبیر :
حمزه گرجه جاغرق

تعداد خبرها :

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :