مشخصات تشکل

  تشکل (بسیج دانشجویی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی)عنوان تشکل :
بسیج دانشجویی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
1 نفر

نام دبیر :
فاطمه اتفاقي داريان

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :