مشخصات تشکل

  تشکل (بسیج دانشجویی پردیس علوم)عنوان تشکل :
بسیج دانشجویی پردیس علوم

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
2 نفر

نام دبیر :
اميرمهدي تقي ئي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :