مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی آمار پردیس علوم)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی آمار پردیس علوم

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
28 نفر

نام دبیر :
زهرا بني احمدي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :