مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی ریاضی پردیس علوم)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی ریاضی پردیس علوم

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
24 نفر

نام دبیر :
ساراسادات اميري تهراني زاده

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد

ریاضی محض - جبر جابجایی  : باید تغییر یابد به   ریاضی محض گرایش جبر


  برای ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :