مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
16 نفر

نام دبیر :
سعيد رزاقي خضرلو

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :