مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
24 نفر

نام دبیر :
علي ساكي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :