مشخصات انجمن

  انجمن (انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی)عنوان انجمن :
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
45 نفر

نام دبیر :
حورا نباتي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این انجمن می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :