مشخصات کانون

  کانون (کانون تئاتر دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی )عنوان کانون :
کانون تئاتر دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
25 نفر

نام دبیر :
زهرا هادي زاده

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این کانون می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :