مشخصات تشکل

  تشکل (انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی)عنوان تشکل :
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
7 نفر

نام دبیر :
---

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  برای ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :