مشخصات تشکل

  تشکل (انجمن اسلامی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی)عنوان تشکل :
انجمن اسلامی دانشجویان پردیس دانشکده های فنی

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
12 نفر

نام دبیر :
اميد رضائي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :