مشخصات تشکل

  تشکل (مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران)عنوان تشکل :
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
44 نفر

نام دبیر :
سيدسجاد سجادي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد


  جهت ارتباط با دبیر این تشکل می توانید پیام خود را از این قسمت ارسال نمایید .


 

رهگیری پیام :