مشخصات تشکل

  تشکل (جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران)عنوان تشکل :
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
71 نفر

نام دبیر :
سجاد اسماعيلي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد