فرم درخواست چاپ نشریات دانشجویی

درخواست چاپ نشریات دانشجویی

مدیران مسئول نشریات دانشجویی می‌توانند برای چاپ نشریات خود فرم درخواست زیر را تکمیل کنند. خواهشمند است با توجه به ایجاد سامانه نشریات دانشجویی، حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ تا حد امکان تعداد تیراژ را متناسب با نیاز انتخاب کنید.
ارسال شده در