نشریات دانشگاهی

%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa

نشریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور کردن عرصه تفکر و بحث و طرح مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می‌باشند. در حال حاضردر دانشگاه تهران ۳۰۶ نشریه پروانه انتشار از سوی شورای فرهنگی دانشگاه دریافت نموده و از این تعداد  ۱۵۰ نشریه به صورت منظم منتشر می شود. حمایت مالی و تدارکاتی از ۳۰۶ نشریه دانشجویی به همراه برگزاری دوره‌هایی آموزشی نشریات دانشگاهی از جمله دوره‌های فشرده روزنامه نگاری، طراحی نرم افزار آماری نشریات دانشجویی، تحلیل محتوای دوره‌ای نشریات دانشجویی و تدوین شیوه نامه حمایت از نشریات دانشجویی، رتبه بندی نشریات دانشگاهی از جمله برنامه های اجرا شده و در حال اجرا در دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات می باشد.
نشریات دانشجویی و انتشار آنها در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی و اقتصادی در فضای دانشجویی و دانشگاهی ایران، موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر به فعالیتی پایدار و مورد توجه تبدیل شده است. نشریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور کردن عرصه تفکر و بحث و طرح مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می‌باشند. رسانه‌ای شدن بخشی از حرکت دانشجویان که بیشتر گرایش‌های مستقل و سلیقه‌های آزاد از جریانات سیاسی و فرهنگی غالب جامعه را در برداشته و برآیند دانش، خلاقیت و اندیشه پرشورترین خواستاران بهبود، تغییر و تحول در نظام اجتماعی و تمامی زیر شاخه‌های آن می‌باشد، در سال‌های اخیر تأثیر به سزایی در بازسازی فضای گفتگو و رهایی دانشگاه از رکود داشته است و از این منظر تأمین گروههای فعال دانشجویی که در قالب نشریات دانشجویی برای پیشبرد اهداف متعالی در جهت درونی‌سازی فرهنگ گفتگو و ارتقای شاخص‌های اجتماعی تلاش می‌کنند و بنابر سنتی دیرینه، خواست‌ها و مطالبات مردم را نمایندگی می‌کنند موجب ترغیب و تقویت روحیه همکاری و مشارکت در امور و تضعیف فضای بی‌تفاوتی خواهد شد.

نشانی: باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران( تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر، شماره۱۶)
تلفن: ۶۶۴۸۱۶۱۵
فاکس: ۶۶۴۸۱۶۱۴

ارسال شده در