مسابقه اینترنتی «از سپیده تا طلوع» به مناسبت دهه فجر

ضمن تبریک به برگزیدگان گرامی خواهشمند است به نکات پایین صفحه توجه فرمایید:

مسابقات به پایان رسید. اعلام نتایج در پایین صفحه


.

۱- برگزیدگان در ساعات اداری برای دریافت هدیه خود به اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به نشانی: ابتدای خیابان ۱۶ آذر، شماره ۱۶، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، اداره کل فرهنگی و اجتماعی مراجعه فرمایند.

۲- در هنگام مراجعه کارت دانشجویی/ پرسنلی  و کارت ملی خود را همراه داشته باشید.

۳- برگزیدگانی که از گروه خانواده محترم دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران انتخاب شده‌اند، لطفا علاوه بر مدرک احراز هویت (کارت ملی)، کارت دانشجویی یا پرسنلی عضو مرتبط با دانشگاه را همراه داشته ‌باشند.

.


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز آخر یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم زهره فرخنده دوست، کارکنان، دانشکده جغرافیا

برگزیده دوم: آقای آرش بروجردی، دانشجو، پردیس دانشکده های فنی

برگزیده سوم: خانم مریم حسینی، خانواده دانشگاهیان، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

جواب سوالات: ۱) ب  ۲) ج  ۳) د  ۴) الف  ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز دهم شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم رومینا اسداله پور، خانواده دانشگاهیان، پردیس دانشکده های فنی

برگزیده دوم: خانم زینب محمدی، دانشجو، پردیس دانشکده های فنی

برگزیده سوم: خانم مهدیه صبور کازران، خانواده دانشگاهیان، دانشکده مهندسی عمران

جواب سوالات: ۱) د  ۲) ب  ۳) ج  ۴) الف  ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز نهم جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم روشنک صانعی قالیباف، خانواده دانشگاهیان، پردیس فارابی

برگزیده دوم: خانم لعبت بیات، خانواده دانشگاهیان، پردیس ابوریحان

برگزیده سوم: آقای مرتضی مالکی، دانشجو، دانشکده فیزیک

جواب سوالات: ۱) الف  ۲) د  ۳) ب  ۴) الف  ۵) ج


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز هشتم پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: آقای عزیز حسینی، دانشجو، پردیس علوم

برگزیده دوم: خانم شهناز حق شناس، خانواده دانشگاهیان، پردیس علوم

برگزیده سوم: خانم سپیده تقی خانی، خانواه دانشگاهیان، پردیس فنی

جواب سوالات: ۱) الف  ۲) ج  ۳) ب  ۴) ج  ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز هفتم چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم زهرا نعمتی خوشدل، دانشجو، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برگزیده دوم: خانم عالیه بابایی، خانواده دانشگاهیان، پردیس علوم

برگزیده سوم: خانم سمیرا شریفی پور، خانواه دانشگاهیان، پردیس البرز

جواب سوالات: ۱) ج   ۲) ب  ۳) ج  ۴) د   ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوعروز ششم سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم فرشته طالبی، کارکنان، کتابخانه مرکزی

برگزیده دوم: آقای محمدرسول حشمتی، دانشجو، پردیس فارابی

برگزیده سوم: آقای ایوب آویژگان، دانشجو، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

جواب سوالات: ۱) ج   ۲) ب  ۳) د  ۴) د   ۵) الف


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوعروز پنجم دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: آقای علیرضا جلیلیان، خانواده دانشگاهیان، پردیس کشاوری و منابع طبیعی

برگزیده دوم: آقای مهدی باستانی، دانشجو، پردیس کشاوری و منابع طبیعی

برگزیده سوم: آقای حسین لعل یوسفی، خانواده دانشگاهیان، پردیس دانشکده‌های فنی

جواب سوالات: ۱) الف   ۲) ج  ۳) د  ۴) ب   ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوعروز چهارم یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم آزاده علیزاده نوشنق، دانشجو، پردیس علوم

برگزیده دوم: آقای سیدرضا حسینی، دانشجو، دانشکده ادبیات

برگزیده سوم: آقای امیرمحمد باریکلو، دانشجو، پردیس دانشکده های فنی

جواب سوالات: ۱) ج   ۲) الف  ۳) د  ۴) ج   ۵) الف


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوعروز سوم شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: خانم فاطمه متدین، دانشجو، دانشکده مدیریت

برگزیده دوم: خانم مهدیه نادعلی، دانشجو، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برگزیده سوم: آقای بهزاد پورمحمد، کارکنان، مؤسسه ژئوفیزیک

جواب سوالات: ۱) الف   ۲) ب  ۳) د  ۴) ج   ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز دوم جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: آقای محمد ولیا بیدگلی، دانشجو، پردیس البرز

برگزیده دوم: آقای بابک آراسته، دانشجو، دانشکده مدیریت

برگزیده سوم: آقای علیرضا مسلمانی، دانشجو، پردیس دانشکده های فنی

جواب سوالات: ۱) ب   ۲) ج  ۳) الف  ۴) ج   ۵) د


برگزیدگان مسابقه از سپیده تا طلوع – روز اول پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

برگزیده اول: آقای امیرحسین صفار کهنه قوچان، دانشجو، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزیده دوم: خانم سپیده حاجی زاده، دانشجو، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزیده سوم: آقای سعید مؤمنی، کارکنان، پردیس ابوریحان

جواب سوالات: ۱) ب   ۲) ج  ۳) ب  ۴) الف   ۵) ج

ارسال شده در