پرسشنامه ارزیابی برنامه روزی با دانشگاه تهران – ۸ مرداد ۱۳۹۷

بازدیدکننده گرامی؛ ضمن تشکر از حضور شما در برنامه روزی با دانشگاه خواهشمند است به منظور هر چه بهتر برگزار کردن برنامه‌های آتی ارزیابی خود از برنامه و نظرات و پیشنهادات را در فرم زیر ارائه فرمایید.

.

الف) مشخصات فردی: (اختیاری)

 

ب) پرسش ها:

 

تأییدیه

ارسال شده در