ثبت نام در مراسم دانش‌ آموختگی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

آغاز ثبت نام از ساعت ۱۰ صبح می باشد.

ارسال شده در