انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی، رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌گیرند. این مجموعه‌ها با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه، پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها، در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ تهران تعریف شده‌اند.

ثبت ۱۷۱ انجمن علمی، ۱۱۰ عنوان نشریه علمی تخصصی و برگزاری برنامه‌های مختلف آموزشی، ترویجی و پژوهشی از جمله فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران می‌باشد. در سال گذشته بیش از ۴۰۰ برنامه اعم از سمینار، نشست تخصصی، بازدید علمی، کارگاه آموزشی، جشنواره، نمایشگاه، همایش و … با حمایت و مشارکت دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده است.

.

نشانی: خیابان ۱۶ آذر، ساختمان باشگاه دانشجویان، اداره کل فرهنگی و اجتماعی

تلفن: ۶۶۴۹۱۶۲۵

 

آیین نامه تاسیس       اساسنامه مشترک انجمن‌های علمی‌دانشجویی‌          فرم طرح‌نویسی          فهرست انجمن‌های علمی

.

.

ارسال شده در