انجمن‌های علمی دانشجویی

%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c

انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.
ثبت ۱۳۶ انجمن علمی، ۴۳ سایت، ۵۸ عنوان نشریه علمی تخصصی و برگزاری برنامه‌های مختلف آموزشی، ترویجی و پژوهشی فعالیت های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه می باشد، در سال گذشته بیش از ۱۴۰ برنامه اعم از سمینار، نشست تخصصی، بازدید علمی،کارگاه آموزشی، جشنواره، نمایشگاه، همایش و…. با حمایت و مشارکت دفتر امور انجمن‌های علمی وزارت متبوع برگزار گردیده است.

نشانی: باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران( تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۶ آذر، شماره۱۶)
تلفن: ۶۶۴۸۱۶۱۵
فاکس: ۶۶۴۸۱۶۱۴

ارسال شده در