اسامی برگزیدگان رشته های برگزار شده مسابقات قرآن ۱۳۹۵

بر اساس آئین نامه مسابقات؛ با توجه به اینکه فایل‌های تلاوت، توسط دبیرخانه مناطق بازبینی می‌شود و در نهایت برگزیدگان جهت حضور به جشنواره مرحله منطقه‌ای دعوت خواهند شد. شایان ذکر است؛ صرفاً از آن دسته آثاری که طی ارزیابی اولیه توسط دبیرخانه منطقه، حائز امتیاز لازم شوند جهت شرکت در جشنواره مرحله منطقه‌ای دعوت به عمل خواهد آمد. از این رو صرفِ ارسال آثار از سوی دانشگاه لزوماً به معنای راه یابی اثر به مرحله منطقه‌ای نمی‌باشد.

 

ارسال شده در