تمدید دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، تیتر۱۰

دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ونشریات دانشجویی با توجه به درخواست‌های مکرر دانشگاه‌ها و دانشجویان برای تمدید جشنواره به علت تداخل زمانی با امتحانات و همچنین با عنایت به موکول شدن اختتامیه جشنواره به هفته آخر فروردین ماه ۹۶ از تمدید مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار تا یکم اسفند ماه خبر داد.

یک دیدگاه